Kategoria: w trakcie realizacji

„Pora otworzyć się na zmiany”

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Cel główny projektu: Wyższa aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do zatrudnienia wśród 50 osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych ( w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, osiągnięta w okresie od IX 2018 roku do […]

„Włączeni do działania”

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej u 50 osób fizycznych powyżej 18 roku życia (30 kobiet, 20 mężczyzn), są to osoby niepełnosprawne [osoby niepełnosprawne w projekcie to osoby w rozumieniu ust. z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. […]

Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób w wieku 18-64l. zagrożonych/dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 100% osób z niepełnosprawnościami, w tym także z zaburzeniami psychicznymi (w tym min.60%K), zamieszkujących w woj. Lubelskim (WL), poprzez kompleksowe wsparcie realizowane od 1.01.2018-30.11.2018, obejmujące: […]