Kategoria: zrealizowane

Kierunek – AKTYWNOŚĆ !

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU Cel główny projektu: Celem głównym projektu było zwiększenie aktywność społeczno-zawodowe i podniesienia zdolności do zatrudnienia 48 (26 K, 22 M) os. wykluczonych ( w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 100% osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) […]