Kategoria: Projekty unijne

„Droga do zatrudnienia”

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Cel główny projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 42 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób pozostających bez zatrudnienia, w 100% osób z niepełnosprawnościami i/lub z zaburzeniami psychicznymi, dorosłych, powyżej 18rż (24K,18M), zamieszkujących na terenie Województwa […]

„Pora otworzyć się na zmiany”

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Cel główny projektu: Wyższa aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do zatrudnienia wśród 50 osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych ( w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, osiągnięta w okresie od IX 2018 roku do […]

„Włączeni do działania”

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej u 50 osób fizycznych powyżej 18 roku życia (30 kobiet, 20 mężczyzn), są to osoby niepełnosprawne [osoby niepełnosprawne w projekcie to osoby w rozumieniu ust. z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. […]

Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób w wieku 18-64l. zagrożonych/dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 100% osób z niepełnosprawnościami, w tym także z zaburzeniami psychicznymi (w tym min.60%K), zamieszkujących w woj. Lubelskim (WL), poprzez kompleksowe wsparcie realizowane od 1.01.2018-30.11.2018, obejmujące: […]

Kierunek – AKTYWNOŚĆ !

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU Cel główny projektu: Celem głównym projektu było zwiększenie aktywność społeczno-zawodowe i podniesienia zdolności do zatrudnienia 48 (26 K, 22 M) os. wykluczonych ( w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 100% osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) […]

Czas na nowe kwalifikacje!

Kontakt: e-mail: nowekwalifikacje@op.pl telefon: 885 423 436 biuro projektu: ul. Sławinkowska 120A; 20-810 Lublin, tel. 817466941 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wartość projektu: 1 243 669, 49 zł Wkład Funduszy Europejskich: 1 057 119, 06 zł O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego i zdolności do zatrudnienia 66 osób (40 kobiet […]