Kategoria: w trakcie realizacji

„Droga do zatrudnienia”

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Cel główny projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 42 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób pozostających bez zatrudnienia, w 100% osób z niepełnosprawnościami i/lub z zaburzeniami psychicznymi, dorosłych, powyżej 18rż (24K,18M), zamieszkujących na terenie Województwa […]

„Pora otworzyć się na zmiany”

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Cel główny projektu: Wyższa aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do zatrudnienia wśród 50 osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych ( w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, osiągnięta w okresie od IX 2018 roku do […]

„Włączeni do działania”

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej u 50 osób fizycznych powyżej 18 roku życia (30 kobiet, 20 mężczyzn), są to osoby niepełnosprawne [osoby niepełnosprawne w projekcie to osoby w rozumieniu ust. z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. […]