Kategoria: zrealizowane

Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób w wieku 18-64l. zagrożonych/dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 100% osób z niepełnosprawnościami, w tym także z zaburzeniami psychicznymi (w tym min.60%K), zamieszkujących w woj. Lubelskim (WL), poprzez kompleksowe wsparcie realizowane od 1.01.2018-30.11.2018, obejmujące: […]

Kierunek – AKTYWNOŚĆ !

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU Cel główny projektu: Celem głównym projektu było zwiększenie aktywność społeczno-zawodowe i podniesienia zdolności do zatrudnienia 48 (26 K, 22 M) os. wykluczonych ( w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 100% osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) […]